Lammen.

Att bevara det naturliga i lammuppfödningen så gott det går är en viktig riktlinje för oss på Sigvard Månsgård. Ja, den är så betydelsefull att den driver oss i hela vårt arbete med djuren. Från lamning till slakt tillåts djuren att på bästa möjliga sätt leva ett tryggt och naturligt liv.

Fåren och lamm, som är en korsning av rasen tekxel och värmlandsfår, tas hand om på ett naturenligt sätt under lamningen, då tackorna får en lugn och trygg miljö i vilken de kan ta hand om sina nyfödda. Lammen får sedan också i sin takt knyta sig an till sina mödrar och utforska den värld som finns runt om dem. Stora delar av året, när vädret tillåter det, går lammen på bete här på gården, och fodras med egenproducerad vall.

Vad beträffar slakten har det lagts stor vikt på att reducera stressen för de djur som genomgår transporten från gården till slakteriet. Därav har ett litet svenskt slakteri med en kort sträcka från gården valts ut för jobbet. Slakteriet erbjuder en fantastisk trygg miljö för djuren när de kommer. Lammen skickas även i mindre grupper av just den anledning, att transporten ska kännas lugn. Allt för att hålla kedjan om den småskaliga och naturliga riktningen vi vill att vår uppfödning skall ha.